miercuri, 6 iulie 2011

analiza SWOT personala

ANALIZA SWOT
A COMPETENTELOR EMOTIOALE PERSONALE

          Analiza SWOT este, de fapt, o tehnică prin care se pot identifica punctele tari şi slabe şi se pot examina oportunităţile şi ameninţările unui proiect, ale unei acţiuni sau ale unei persoane şi poate fi utiliză ca element de realizare a bilanţului.
          În general, exista două moduri în care poate fi utilizată o analiza SWOT: în scopuri profesionale sau personale. În scop personal, analiza SWOT poate fi utilizată pentru a monitoriza cariera unei persoane, notând abilităţile şi problemele pe care aceasta le are. În context profesional, analiza SWOT poate fi utilizată pentru a măsura profitabilitatea unei afaceri sau unui proiect.

Strenghts - Punctele tari·  empatie
·  pregătirea profesională
·  sociabilitate
·  abilitati transferabile (comunicare, lucru in echipa)
·  seriozitatea
·  jovialitatea
·  gama largă de disponibilităţi şi abilităţi
·  deschiderea către nou
·  dragostea pentru copii şi meseria de profesor
·  răbdarea şi calmul
·  cunoastere de sine
·  prestigiul

Weaknesses - Punctele slabe • lipsa experientei didactice
 • relaţiile reci cu o parte din colegi
 • încrederea în oameni
 • tineretea
 • lejeritatea şi superficialitatea cu care tratez unele ameninţări
 • lipsa motivatiei financiare

Opportunities – Oportunităţi


·  noutăţile în domeniu
·  diferite forme de perfecţionare
·  colaborarea cu sotul – preot
·  relaţiile de parteneriat cu autorităţile şi comunitatea locală
·  aderarea ţării la U.E.
·  implementarea SEI în şcoală
·  proiectele educaţionale

Threats – Ameninţări


 • transformările sociale permanente
 • tendinte negative in domeniu
 • plecarea părinţilor în străinătate
 • scăderea populaţiei şcolare
 • scăderea interesului faţă de învăţătură
 • restrângerile de activitate
 • nivelul de salarizare
 • rutina


Material realizat de
profesor Alice Bodoc
Scoala „V.Cristoforeanu”,
Ramnicu-Sarat, jud. Buzau

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu